الان دولان (الک دولک)

تاریخ : 1398/5/04 نویسنده :sajad بازدیدها : 68 موضوع : استان ها / کردستان
در این بازی شش نفر بازیکن وجود دارد که در دو گروه 1 و 2 بازی می کنند وسایل بازی یک عدد چوبدستی به نام « سَه چو » و چوب دیگری به طول 15 سانتیمتر به نام اَل و دو عدد سنگ تخت برای قرار دادن اَل روی آنها می باشد بین دو گروه دو نفر سر مَلا انتخاب می شوند و برای شروع بازی تیک یا جفت می کنند گروهی که شروع بازی به اسم آنها در آید بازی را شروع می کنند و گروه مقابل در فاصله های معین قرار می گیرند هر نفر حق دارد یک بار با چوب دستی اَل را بزند غیر از نفر آخر که حق سه بار زدن به اَ ل را دارد در چند صورت گروه برنده ، بازنده می شوند و جایشان را با گروه مقابل عوض می کنند 1- هیچکدام از آنها نتوانند اَل را به منطقه ای دور تر از میدان بازی بیندازد 2- اگر هوایی برود و یکی از نفرات گروه مقابل بتوانند آن را به نام گل در هوابگیرد.
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود